Machinex

1. Genel satış koşulları

Tüm siparişler, yalnızca sipariş verirken veya teslimatı alırken alıcı tarafından kabul edilmiş aşağıda belirtilen şart ve koşullar altında kabul edilir ve yürütülür. Farklı düzenlemeler yazılı onayımızı gerektirir.

Sipariş formlarında, sipariş onaylarında vb. belirtilen ve şart ve koşullarımıza aykırı olan alıcı düzenlemeleri siparişi kabul etmemizle kabul edilmiş sayılmamaktadır. Şart ve koşullarımız, gelecekteki sözleşmeler imzalandığında açıkça kabul edilmemiş olsalar dahi müşterilerle gelecekte yaşanacak tüm yasal ilişkiler için geçerlidir.

Sözlü beyanlar ve düzenlemeler, yazılı onayımızın yürürlüğe girmesini gerektirir. Bir sözleşme ancak sipariş tarafımızdan yazılı olarak onaylandığında yürürlüğe girer.

2. Teklif ve teslimat

Açıkça bağlayıcı olarak tanımlanmadıkça, tekliflerimiz herhangi bir yükümlülük altına girmeden sunulur. Tüm makineler stoklarla sınırlıdır. Reklamı yapılan makine bilgilerinde, bu tür değişiklikleri herhangi bir kişi, kuruluş veya kuruma bildirme yükümlülüğü olmaksızın değişiklik ve düzenleme yapma hakkımız saklıdır. Sunduğumuz verilerin doğruluğunu korumaya çalışıyoruz.

Bununla birlikte, satılabilirlik veya belirli bir amaca uygunluk garantileri dâhil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere internette sunduğumuz tüm verilerle ilgili olarak hiçbir beyan veya garanti vermiyoruz.

Fiyatlarımız ilgili tekliflere, sırasıyla geçerli Fiyat Listelerine göre verilir ve her zaman onaya tabidir. Teslimat, alıcının hesabına yapılır ve risk, sipariş onayı tarihinde yürürlükte olan Uluslararası Ticaret Odası'nın (ICC) Uluslararası Ticaret Terimlerinin Yorumlanmasına İlişkin Kurallar'ı (Incoterms 2000) uyarınca geçer ve sabitlenir.

Sevkiyatı, masrafları kendisine ait olmak üzere nakliye, hasar vb. ile ilgili risklere karşı sigortalamak zorundadır. Sözleşmenin imzalanmasından sonra üretim ve/veya dolaylı maliyet arttıysa mallarımız için kararlaştırılan fiyatı makul bir şekilde değiştirme hakkına sahibiz. Mümkün olduğunda tarafımızca belirtilen teslimat sürelerine uyuyoruz.

Teslimatın gecikmesi durumunda ise müşteri (aksine yasal düzenlemeler olmadığı sürece) sadece gecikmenin kasıtlı olması veya ağır ihmal riski olması durumunda tazminat veya iptal talep etme hakkına sahiptir.

3. Ödeme

Banka havalesi yoluyla

Proforma faturamızın alınması yoluyla (SWIFT havale yoluyla ödeme için toplam tutarın %20'si tutarında bir peşinat ödenmesi gerekir). Parçalarına ayırma işlemine (veya ekipman zaten parçalarına ayrılmış yükleme işlemine) başlamadan en geç 5 gün önce hesabımıza %80 (bakiye) yatırılmalıdır.

Akreditif yoluyla

Toplam tutarın %80'i, olağan nakliye belgeleri ilk kez ibraz edilirken tahsilat çalışanlarımızdan birinin gişesinde ödenecek IRLOC (teyitli gayrikabili rücu akreditif) ile karşılanabilir.

4. Mülkiyeti Muhafaza Sözleşmesi

Tarafımızca teslim edilecek tüm mallar, iş ilişkilerinden kaynaklanan tüm faturaların tamamı ödenene kadar tesisimizde kalır. Şartlı ödeme yoluyla alınan malların kurulum işlemleri durumunda, yeni ürünün değeri ile ilgili olarak mallarımızın değeri kadar yeni ürüne sahip olma veya kısmen mülkiyet hakkına sahibiz.

Ürünlerimizin diğer ekipmanlara montajı tarafımızca yapılacaktır.

5. Çözüm yeri - Yetkili mahkeme

Teslimat sözleşmesinden doğan tüm ihtilaflar, Uluslararası Ticaret Odası'nın (ICC) tahkim muamelesine göre, bir veya daha fazla tanınmış hakem aracılığıyla nihai olarak çözülmelidir.

Bu neticede bir anlaşmaya varılamazsa, teslimat sözleşmesinden kaynaklanan veya bununla bağlantılı olarak ortaya çıkan tüm ihtilaflarda tüm yükümlülükler için çözüm yeri Valencia olacak şekilde İspanyol hukukunun yetkili olduğu kabul edilir. İfa yeri, (c/Ciudad el Ferrol, 21 46988 Paterna, Valencia). adresinde kayıtlı olan ofisimizdir.

Lütfen tüm çevrilmiş içeriğin ve belgelerin İngilizce versiyonlarının resmî olarak kabul edildiğini ve diğer dillerdeki çevirilerin yalnızca bilgi amaçlı olduğunu unutmayın.