Machinex

Posiadacz rachunku

MACHINEX SL

W przypadku płatności w EUR (€) na nasze konto:

BANKIA IBAN: ES37 2038 6406 1260 0016 6014 (International Bank Account Number) SWIFT: CAHMESMMXXX (Bank Identification Code)

W przypadku płatności w EUR (€) na nasze konto:

CAIXA IBAN: ES70 2100 8623 0002 0008 1717 (International Bank Account Number) SWIFT: CAIXESBBXXX (Bank Identification Code)

W przypadku płatności w EUR (€) na nasze konto:

BBVA IBAN: ES91 0182 2339 6102 0163 3853 (International Bank Account Number) SWIFT: BBVAESMMXXX (Bank Identification Code)

W przypadku płatności w USD ($) lub EUR (€) na nasze konto:

DEUTSCHE BANK IBAN (EUR): ES04 0019 0075 8140 1003 4684 IBAN (USD): ES51 0019 0075 8040 5204 8952 SWIFT: DEUTESBBXXX

Dane bankowe dotyczące akredytywy

Co to jest akredytywa?

Wzór akredytywy (PDF)

Pobierz PDF