Machinex

ส่งเรซูเม่ของคุณเราจะติดต่อคุณโดยเร็วที่สุดขอบคุณ!

ไฟล์เดียวเท่านั้น

จำกัด 2 MB

ประเภทที่ได้รับอนุญาต: txt PDF เอกสาร docx odt.

เคารพ
ความซื่อสัตย์
ความเห็นอกเห็นใจ
ความรับผิดชอบ
พันธสัญญา
ความรุนแรง